شرکت مواد غذایی تژه نوش


تولید کننده انواع نوشیدنی های گازدار، بدون گاز،
پالپدار،آبمیوه در بسته بندی های شیشه و قوطی و بطری های پت در سایز های مختلف


نشانی : شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، خیابان پژوهش شمالی، خیابان 304
تلفن : 987137742070+
|موبایل : 989173149716+ |
فکس : 987137742151+

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، خیابان پژوهش شمالی، خیابان 304